Оновлення в жовтневому релізі

У новій версії WTM з'явились наступні можливості:

  • Відображення кількості супутників на графіку
  • Додано колонку прицепного обладнання в Таблицю об’єктів
  • З'явилась можливість налаштувувати час неактивності окремо для кожного об’єкту
  • Реалізовано можливість виведення на трекові фотографій надісланих фото-трекером

  • Додано в текстовий звіт дані по фотографіям
  • Під час створення тревоги, реалізовано можливість додавання користувачів, яким будуть надходити повідомлення про спрацювання тревоги
  • Реалізовано автоматичний вибір мови встановленої в браузері
  • В модулі АРМ Диспетчер створено виведення транспортних засобів, що прив’язані до маршруту у відсортованому порядку
  • В шторці подій створено кнопку виведення подій, що відбулись, в окрему таблицю із фільтрами та можливістю їх експорту в форматі csv